Blog . Profile . Archive . Email . Design by .مرد فضايي

لشكر غزل

بيا تا دوباره از چشمه غزل جرعه اي بنوشيم

غم كهنه بر كنيم از نو جامه تازه اي بپوشيم

به خون خواهي دل از جوهر و قلم خنجري بسازيم

به صد لشكر غزل فاتحانه تا قلب غم بتازيم

نوشته شده توسط: اوس پرپري

********************************

بخوريم

بخوريم به سلامتي كرم خاكي نه به خاطر كرمش بلكه به خاطر خاكي بودنش.

بخوريم به سلامتي خيار نه به خاطر كش بلكه به خاطر يارش.

بخوريم به سلامتي مورچه به خاطر اينكه تا حالا هيچ كي اشكش رو نديده.

بخوريم به سلامتي كلاغ به خاطر سياهيش به خاطر يه رنگيش.

بخوريم به سلامتي ديوار به خاطر اينكه هر مرد و نامردي بهش تكيه مي كنه.

بخوريم به سلامتي هر چي نامرده كه باعث مي شن مردها شناخته بشن.

بخوريم به سلامتي شلغم نه به خاطر شلش بلكه به خاطر غمش.

بخوريم به سلامتي گاوچون هيچ وقت نمي گه من هميشه مي گه ما.

نوشته شده توسط: پرستوي عاشق

********************************

دلم گرفته

مردي از جنس بلور       

تك و تنها و پر ز غرور

مردي اسير دست قضا        

تك و تنها توي فضا

منم اون تنها مرد فضايي        

اون كه  دلش گرفته از بي وفايي

اوني كه ناله هاش نرسيد به هيچ كجايي

اوني كه مي خواد بره رو به سوي جدايي

مي دونم كه كسي سراغي ازم نمي گيره

مي دونم كسي كه دلش واسم نمي گيره

كسي كه دلش واسم شور نمي زنه

كسي حتي پشت سرم فرياد نمي زنه

آهاي Space-Man كجايي؟؟

چرا كارت كشيده به جدايي ؟؟

مگه من آدم نبودم؟؟

آهان يادم نبود كه نبودم

مي خوام برم از اين زمين

دلم گرفته از همه فقط همين

نوشته شده توسط:Space-Man

*******************************

دل شكسته

دل شكسته وتنها نشسته ام

ايام در گذرند و من نشسته ام

به هيچ كس در اين دنيا دل نبسته ام

از هه چيز و همه كس اين دنيا خسته ام

كاش مي شد بار سفر ببندم

چشمم رو به دل خوشي هام ببندم

برم و دور بشم از اين خاك غريب

شايد كه نمونم تك و تنها و بي نصيب

كاش مي شد اما نمي شه

درهاي اين زندون باز نمي شه

آرزوهام جوون جوون تو دشت سينه مردن

اونا هم نا رفيق بودن و منو با خودشون نبردن

دلم از آه و ناله هام كبوده

دل هيچ كي مثل مال من نبوده

ولي ديگه چه مي شه كرد؟؟

غير گريه كاري مي شه كرد؟؟

غير اين كه كاري نمي شه كرد

محكوميم به زندگي چه مي شه كرد؟؟

نوشته شده توسط: پرنده مهاجر

*********************************

باد خزان

در كوران باد بهاري زندگي

در تكاپوي عشق و سازندگي

باد خزان ناگهان وزيدن گرفت

عشق و زندگيم را از من گرفت

ساقه درختچه زندگي شكست

دلم در عزاي فراق يار نشست

بي بال و پر پر زدم

از غم عشق تو دم زدم

اما تو نموندي و رفتي

چه ساده از دلم گذشتي

چه ساده روي قول هات پا گذاشتي

رفتي و يادت رو اينجا جا گذاشتي

 اينجا تويه قلبم يادت نشسته

طفلي هنوزم به انتظار نشسته

نمي خواد باورش بشه كه رفتي

چه ساده و بي بهونه ازش گذشتي

برو به روت نيار كه چيزي جا گذاشتي

خيانت كردي رويه عشقت پا گذاشتي

كاشكي هم صدا بودي

تو عشق بي ريا بودي

نوشته شده توسط: نيلوفر عاشق       

*********************************

انسان:

بهتر است انسان كوچك باشد در ميان بزرگان تا بزرگ باشد در ميان كوچكان.

نوشته شده توسط:Gilmmer_man

*********************************

تجرد:

اگر تجرد بهتر از ازدواج است ، پس مردم بايد كار بهتر را انجام دهند ولي اگر چنين شود، نژاد انسان منقرض مي شود ، پس مطمئناْ آرمان انسان نمي تواند انقراض خود باشد.

نوشته شده توسط: Gilmmer_man

********************************

جواني:

جواني گلي است كه ميوه اش عشق است و خوشا بحال باغباني كه به تدريج شاهد رسيدن آن ميوه باشد و بعد از اينكه رسيد آن را بچيند.

نوشته شده توسط: Gilmmer_man

********************************

بدبختي:

در اين جهان نه نيك بختي وجود دارد نه بدبختي و آنچه هست عبارت مي باشد از مقايسه يك حال و وضع نسبت به حال و وضع ديگر.

نوشته شده توسط: Gilmmer_man

********************************

زندگي:

هرگز به دنبال كسي نباش كه بتوني با اون زندگي كني بلكه به دنبال كسي باش كه نتوني بدون اون زندگي كني.

نوشته شده توسط: پرستوي عاشق

********************************

تنهايي:

سلام عزيز دل شكسته، سلام اي ابر سياه بي باران، سلام اي شمع سرد و خاموش

سلام اي پروانه سوخته پرو بال     

منم ابر بهاري هيشه گريان و تنها،  منم شمع دل سوخته و پروانه سوخته

ياراي كلامم نيست كه لب دوخته ام  ياراي گريه ام نيست كه از گريه گذشته است

بگزار بمانم و بسوزم يا كه نمانم ، بگزار تنهايي خويش را با ديوار دل نقش زنم و پاي آن امضا بزنم كه:

آها...................ي مردم دنيا از دست دلم هم گله دارم

فرياد از اين سردي و سكوت ،فرياد از اين تنهايي و فراق ، فرياد از اين خنجر هاي صيقل داده كينه ، خنجرها چه بي رحمانه مي زنند اين نا مردمان

ما همانيم كه بوسه زديم بر دست نا مهربانشان

آنها فشردند گلوي ما را با دستانشان، همان دستاني كه ما بر آنها بوسه زديم

خدايا تنهاييم را تو مي فهمي كه تنهايي چه صبري داري.

نوشته شده توسط :MM_baghestani

********************************

نوبتي هم كه باشه مي رسيم به ادامه داستان:

با اينكه قلبم داشت به تندي مي زد و دل تو دلم نبود من هم بي تفاوت جلوه دادم و رفتم جلوي ويترين ، يه نفر صدا كرد : ببخشيد خانوم من بر گشتم و ديدم كه همون پسرس و گفتم : بفر ماييد؟؟ گفت: ا.............. شما دانشجويين؟؟ گفتم : به شما ارتباطي داره؟؟؟!!با خودم گفتم چقدر احمقي !! گفت: خانوم قصد جسارت نداشتم ببخشيد مي خواستم بدونم چون.......... ا............... چون...... من .......... من من از شما............. اين كلمه آخر رو به تندي گفت وقرمز شد!! خوشم اومده .

حس كردم كه تمام خون بدنم تويه صورتم جمع شده !! داشتم غش مي كردم!! خلاصه گفتم : خوب ..... خوب.......... شايد بتونيم بيشتر با هم آشنا بشيم . اينو كه گفتم سريع شماره موبايلش رو دراورد و داد من هم گرفتم و گذاشتم تويه كيفم گفت: اسمه من ميلاده دانشجوي سال سوم گرافيك شما؟؟ گفتم : منم ليلا هستم دانشجوي سال دوم نقاشي. گفت : از آشناييتون خوشبختم پس اگر مايل بوديد به من زنگ بزنيد تا با هم بيشتر آشنا بشيم . گفتم : منم همين طور، فكر مي كنم و اگر تونستم بهتون زنگ مي زنم . تا بعد خداحافظ و بعد خداحافظي كرد و رفت .

اول پانيذ اومد بيرون و بعدش هم شراره و دوتايي با هم گفتن : خوب خوب بگو ببيينيم چي شد؟؟؟ منم خودم رو زدم به كوچه علي چپ و گفتم چيو چي شد؟؟ شراره گفت: خودتي!!! و هر سه با هم زديم زيره خنده.

فرداش تويه دانشگاه شراره و پانيذ و الهام كه هر سه از دوستاي نزديكم بودن هي مي گفتن : همه پسر ها مثل همن و تا يه نفر بهتر پيدا بشه مي رن سراغ اون و از اين جور حرف ها.

من هم گفتم حالا بزارين 1 بار امتحان كنم !! شايد اين يكي فرق داشت .

بعد الظهر روز رنگ زدم به موبايل ميلاد چند تا زنگ خورد و بعد برداشت:

................................................................

ادامه دارد.

***********************************

 

خيلي وقت بود كه مي خواستم شعر ها و مطلب هايي كه دوستان فرستاده بودن رو بنويسم، امروز وقت شد. اميدوارم كه نظر تون رو جلب كرده باشه. فقط لطف كنين كه توي نظر هاتون به اين مطلب ها نمره بدين ممنون مي شم. يه جايزه نا قابلي به نفر اول مي ديم!!

نماز و روزه هاتون هم قبول باشه التماس دعا.

تا بعد........................................................................

 

نوشته شده در ۱۳۸۳/۸/۱ساعت ٢:٤٥ ‎ق.ظ توسط hamid نظرات () |


Design By : Night Skin