مرد فضایی مورد نظر اینجا بستری می باشد:

www.Mr-CrazzY.PeRsIaNblOg.COm

/ 5 نظر / 24 بازدید
آقای ديوانه

يافت می نشود هرگز!

آقای ديوانه

سلام حميد! می بينی؟!‌من خودتم!‌می بينی؟ بازم غروب جمعه..بازم تنهايی...بازم...شب عاشقيست يارا! بنشين برابر من!... خسته شديم آره؟ نمی دونم! اصلا من و تو کی هستيم؟ می بينی؟ بازم نمی دونيم!‌من و تو گم شديم انگار تو اين دنيای واروونه...نيستش!‌تکه تکه شديم...هر تکه يه طرف... ديگه چيزی نمونده! باورت ميشه؟ آهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای! مرگ!‌کجايی؟! بيا که اين زندگی ما را کشت!

آقای ديوانه

من و تو کی هستيم حميد؟ می خنديم!‌گريه می کنيم! ولی..ولی...حميد!‌من و تو می دونيم چی می خوايم؟ کی؟چی؟ نمی دونيم نه؟....نمی دونيم چی می خوايم از اين زندگی...هدفمون چيه؟ هيچی!‌می بينی؟!‌پوچه پوچ! مسخره مسخره! راکده راکد...بو گرفتيم بس که موندگار شديم و تکونی به خودمون نداديم...بی خيال!