حرف دهم

سلام

ميام ولی بازم هيچ چی.حتماْ اينم شانسه منه ديگه.

من ميرم بعداْ ميام17.gif23.gif

/ 2 نظر / 11 بازدید
estan

سلام.به ما هم سری نزن

saba

سلام ... خوبی ؟ راستی ميل من به دستت رسيد ؟!