حرف تند!

read

سلام

اميدوارم كه كماكان حالتون خوب باشه! امروز مي خوام در مورده جامعه مدنيمون صحبت بكنم. اول يك شعر از خودم بخونيد تا صحبت هاي بيشتر در مورده اجتماعمون:

((جامعه))

جامعهاي داريم پر از فساد و اعتياد

ايدز و هپاتيت و فقر رو به ازدياد

مردمي دردمند وگرفتار در اين منجلاب

اين است حاصل 25 سال پس از انقلاب

انقلابي كه صاحبش مردم و خميني كبير بودند

ضايع كننده اش اكبر شاه وآقازاده ها بودند

انقلابي كه مردان و زنان صاحبش بودند

صاحب خون و فداكاري و پايداريش بودند

آقازاده ها صاحب پول و مقام هايش شدند

صاحب نفت و ذخاير ارزي و زمين هايش شدند

اكبر شاه و درباريانش 8سال صاحبش شدند

ممٌد جكي و دوم خرداد صاحب جامعه مدني شدند

اكبر شاه سردار سازندگي لقب گرفت

ممٌد جكي هم با دروغ مرد آزادي لقب گرفت

جامعه اي به اصطلاح آزاد و اسلامي داريم

جامعه اي كه در آن از آزادي و دين خبري نداريم

جامعه اي كه در آن دم زدن از آزادي بيان داريم

در كنارش بستن روزنامه و قتل زنجيره اي هم داريم

جامعه اي كه در آن مجلس تشخيص مصلحت نظام داريم

ديگر چه نيازي به انتخابات مجلس هفتم داريم

جامعهاي كه لباس شخصي و بسيج دارد

ديگر چه نيازي به نيروي انتظامي دارد

بين جمع ايستاده به نماز

ابن ملجم ها فراوانند باز

دست ها را باز در شب هاي سرد

ها كنيد اي كودكان دوره گرد

مژدگاني اي خيابان خواب ها

مي رسد ته مانده بشقاب ها

گير خواهد كرد روزي روزيت

در گلوي مال مردم خوارها

من به در گفتم ليكن بشنوند

نكته ها را مو به مو ديوارها

اين ها كه گفتم چيزي جز يك شوخي نبود

شوخي و مزاحي كه از سره بي مخي بود

هرچه باشد گفته اند از قديم الايٌام

اين سخن نيك كه سر انجام:

((زبان سرخ سره سبز ميدهد بر باد!!!!!!))

توي مملكت اسلامي ما چيزي كه زياده كارشناسه!(يكيش خوده من) ولي بعضي از چيزها رو هر خري مي فهمه!

من ميخوام از مسئولين بپرسم كه اون 400 ميليون دلاري كه همين عربهاي سوسمار خور به زلزله زده ها كمك كردن چي شد؟

يا اينكه اون كاپشن هايي كه فرانسوي ها كمك كردن چند فروختن؟

يكي از دوستان به كله مقدسات قسم ميخورد كه از لاي پتويي كه از فروشگاه شهروند خريدن.نامه اي با 15000 پول بوده((تقديم به زلزله زدگان بم))

مملكته ما به اصطلاح اسلاميه پس چرا بايد تويه شب شام غريبان دختر ها تويه ميدون كاج بدون روسري و با وضع................ بشينن و شمع روشن كنن به ياده بچه هاي امام حسين؟؟؟

تا بعد ......................

/ 0 نظر / 16 بازدید