توضيح در مورده ايدز

ايدز15.gif<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اولين بار در بين همجنس بازان آمريكا مشاهده شد.

به همين دليل اكنون عليرغم شناخته شدن ساير راههاي انتقال متأسفانه هنوز بسياري از مردم بويژه در جهان سوم تصور مي نمايند ايدز فقط بيماري همجنس بازان است.

در حالي كه ايدز هيچ نژاد، كشور يا سني را در امان نخواهد گذاشت.

راههاي عمده انتقال ايدز در مناطق مختلف جهان يكسان نيست و بر اساس رفتارهاي پر خطر زمينه ساز آلودگي ، فرهنگ و سنن حاكم بر روابط انسانها در جوامع گوناگون متفاوت است.

 

راههاي انتقال ايدز در ايران:

در آغاز همه گيري فقط از طريق دريافت خون و فراورده هاي خوني بوده كه در طول سالهاي اخير دچار تغيير شده است، تدريجاً ميزان آلودگي از طريق آميزش جنسي افزايش يافته ، به طوري كه از هر 30 نفر آلوده در نيمه اول سال 71، 55% از راه آميزش آلوده شده بودند.

از سال 75 به بعد استفاده سرنگ مشترك بين معتادين در داخل زندان هاي كشور از الگوهاي مهم انتقال بشمار مي آمد.

سن ابتلا به ايدز در دنيا و ايران رو به كاهش است به طوري كه آلوده ترين اشخاص، گروه سني 39-30 سال در كشور مي باشند. علت كاهش سن ابتلا ، گستردگي استفاده از مواد مخدر و شروع زودرس رفتارهاي جنسي پرخطر و پائين بودن آگاهي نسبت به نحوه پيشگيري از بيماري در بين جوانان و جامعه مي باشد.

آمار سه ماه اول سال 82 حاكي از آلوده بودن 4846 نفر مي باشد (8/4% خانم ها و 95% آقايان) اين آمار در سه ماه دوم سال به 5780 نفر رسيده و هر سه ماه يكبار حدوداً 400 نفر افزايش  مي يابد و از اين تعداد 5330 نفر بدون علامت ولي آلوده به ويروس هستند ، 53 نفر در مرحله نهايي بيماري به سر مي برند و تا كنون 694 نفر در اثر اين بيماري فوت شده اند.

 

***********

انتقال ويروس ايدز از طرق زير گزارش نشده است:

از طريق تماس عادي در خانواده ، محيط كار يا مدرسه، .....

از راه دست دادن ، بغل كردن ، بوسيدن

استفاده از غذاخوري مشترك ، گوشي تلفن ، لباس ، استخر شنا ، توالت

عطسه ، سرفه و نيش حشرات

پس جداسازي آلوده شدگان كمك به پيشگيري از انتشار بيماري نمي كند

/ 0 نظر / 18 بازدید